Murværk og saltskade

Der kan være en række årsager til fugt, hvor den mest almindelige er opstigende grundfugt. Mineralske byggematerialer som beton, tegl, natursten og mørtel indeholder kapillarer, i hvilke fugt kan transporteres som et resultat af kapillarsugning. Den transporterede fugtmængde og stigehøjde afhænger bl.a. af materialets porøsitet og omgivelsernes fugtforhold.

I nye bygninger nedlægges en effektiv horisontal fugtspærre (murpap eller lignende) over terrænhøjde. Denne forhindrer fugten i at stige op. Er fugtspærren defekt, eller er den overbygget af en kalkholdig puds, er der risiko for opstigende grundfugt med deraf følgende problemer. I ældre bygninger mangler fugtspærren ofte helt.

Destruktive og skadelige salte, som er vandopløselige, suges ved kapillarsugning ind i konstruktionen. Herudover findes der salte i byggematerialer i forvejen. Ved tilstedeværelsen af fugt er saltene i stand til at ekspandere kraftigt med efterfølgende skader på puds og murværk m.v. Med VANDEX produkter kan problemerne løses med en udvendig behandling eller fra den indvendige side, så opgravning omkring huset undgås. Det “omvendte badekar” etableres. Vandet holdes ude af husets rum.

VANDEX BB 75

Vandtæt svummemørtel til beton og murværk. Inde og ude til Kældervægge, gulve og trapper, altaner, bassiner, vandbeholdere, løbesod mm.

VANDEX IC

Silan/siloxan.
Barriere mod opstigende grundfugt.
Kunstig murpap.

VANDEX UNI 1 MØRTEL

Vandtæt puds til beton og murværk.
Inde og ude til Revner og støbeskel. Kældervægge, gulve og trapper, reparation, sokkelpudsning, løbesod mm.

VANDEX BB WHITE

Vandtæt svummemørtel til overfladebeskyttelse i vandbeholdere og bassiner.
Farve hvid.

VANDEX ANTI-SULFAT

Saltbinder til neutralisering af sulfat salte.

VANDEX MINERALIT

Silikatbaseret væske til overflade forstærkning af mineralske underlag.

VANDEX ROUGH CAST

Udkast mørtel til renoveringspuds system.

VANDEX ISOLERINGSPUDS

Kalkbaseret kondensfri puds til kolde vægge.

VANDEX RENOVERINGSPUDS

Kalkbaseret mørtel til saltskadede vægge.