Betonrenovering

VANDEX Betonrenoveringssystem er udviklet som et totalsystem til effektiv og sikker betonrenovering som består af cementbaserede produkter, der kun skal opblandes med vand før brug.

Der er få produkter i systemet, idet hæftebroen mellem eksisterende beton og reparationsmørtlen er reparationsmørtel oprørt til svummekonsistens. Produkterne har stor homogenitet med beton. (trykstyrke, E-modul, termisk udvidelseskoefficient m.m.).

VANDEX CEMLINE MG 4

Vandtæt fiberforstærket betonreparationsmørtel og pudsemørtel.

VANDEX CEMREP 202

Hurtighærdende fiberforstærket betonreparationsmørtel

VANDEX RAPID M

Hurtighærdende vandtæt reparationsmørtel godkendt til drikkevand.

VANDEX RAPID XL

Hurtighærdende fiberforstærket mørtel. 200 mm lagtykkelse.

VANDEX PLUG

Lyncement til standsning af sivende vand eller som tilsætning til beton for hurtige afbinding.

VANDEX KORROSIONSBESKYTTELSE

Korrosionsbeskyttelse af armeringsjern i betonkonstruktioner

VANDEX GROUT 20

Ekspanderende flydemørtel til udstøbning og understøbning