Produkter

VANDEX produktprogram omfatter 8 hovedgrupper af produkter som dækker opgaver til beskyttelse og renovering af beton og murværk.

Alle produkter bliver løbende videnskabeligt testet efter internationale standarder på akkrediterede prøveinstitutter. Disse tests fungerer som uafhængige afprøvninger af produkternes egenskaber og virkning. Testrapporterne kan bestilles ved henvendelse til VANDEX.

På vandex.com kan du under de enkelte produkter finde en oversigt over de aktuelle testrapporter.

Vandtætning

Læs mere her

Betonrenovering

Læs mere her

Revner og støbeskel

Læs mere her

Opstigende grundfugt

Læs mere her

Drikkevand

Læs mere her

Værktøj

Læs mere her